Nepal Government Logo

साकेला गाउँपालिका

| डाटा

वित्त

बैंक खाता

बैंक ऋण

ऋणको उद्देश्य

कुल वार्षिक रेमिट्यान्स

वैदेशिक रोजगारका देशहरू